1050396198962005
Şubat Ayı'na Özel Tüm Ürünlerde %10 indirim!

Tüm Kategorilerde geçerlidir.

Ön Bilgilendirme Formu

Satın Alma Kuralları
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan            : VEDAT ÖZDEMİR ATAKUM MEDİKAL

Mersis Numarası      : 08860 1739 4200019

Adres                        : Mimarsinan Mahallesi 160 Sokak Kılıç Apt. No:11A Atakum / Samsun

Telefon                     : +90 362 433 11 02

Faks                          : +90 362 4351350

E-Posta Adresi          : info@ekodepo.com

Ürün İade Adresi      : Mimarsinan Mahallesi 160 Sokak Kılıç Apt. No:11A Atakum / Samsun

Müşteri Hizmetleri   : +90 549 435 9858

 

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı / Unvanı : Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Teslimat Adresi : Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Telefon : Ödeme sayfasında yer alacaktır.
E-Posta Adresi : Ödeme sayfasında yer alacaktır.


3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri http://ekodepo.com/ adresinde yer almaktadır, ürünün temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Siparişinizi mesai saatleri içerisinde vermiş olduğunuz takdirde aynı gün içerisinde, mesai saatleri dışında sipariş vermiş olduğunuz takdirde ise ertesi gün, alıcı ya da alıcının belirtiği 3. kişiler adına kargo firmasına teslim edilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 3 gün içerisinde siparişiniz yetkili kargo tarafından teslim edilecektir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ürün bedeline dâhildir.

 

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

5. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI' ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin ALICI' ya ulaştığı şekilde hasarsız olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI'ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI?ya iade edilir. Cayma hakkının 14 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI'ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI' ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde;

 

a) kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün faturası,
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI' ya iade etmekle yükümlüdür.
e) ALICI' nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI' nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


6. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

6.1. ALICI, https://ekodepo.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.2. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde ALICI'nın info@ekodepo.com e-posta adresine yahut Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi No:40 İlkadım/SAMSUN da bulunan açık adresine yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte Sürat Kargo veya Aras Kargo şirketine teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI' yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI' ya iade eder.

6.6. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a)11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2. /2 maddesinde yazılı Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
b)27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

8. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

9. TÜKETİCİNİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI

Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

 


Satıcı : VEDAT ÖZDEMİR ATAKUM MEDİKAL
Alıcı : Ödeme sayfasında yer alacaktır.
Tarih: Ödeme sayfasında yer alacaktır.

...
Genç Odası
...
Bahçe Mobilyaları
...
Oturma Odası
MarkaClick E-ticaret Sistemi ile hazırlanmıştır.
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır